Аутсорсинг

Аутсорсинг (на английски: outsourcing – „ползване на външни източници“, разбирано от някои като съкращение от outside resource using), неточно превеждано като износ на производство, е бизнес термин с английски произход.. Аутсорсинг бухгалтерського обслуговування — передача аутсорсеру (зовнішньому для компанії виконавцю) функцій з ведення та організації бухгалтерського обліку підприємства, складання і … http://dagzhi.ru/autsorsing/. «Аутсорсинг» сўзи инглиз тилидан олинган булиб, шартнома асосида ташқи манбалардан, яъни аутсорсинг хизматини кўрсатувчи корхоналар хизматидан фойдаланишни билдиради..

Аутсорсинг е от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using — т.е. ползване на външни ресурси, наречен още износ на продукция, е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им …. Прочитать статью по теме it аутсорсинг. ООО «Аутсорсинг» Belarus 1 month ago Be among the first 25 applicants. See who ООО «Аутсорсинг» has hired for this role. Apply on company website. Report this job;